Title: Frazeologie a frazeologická kompetence studentů hospodářské němčiny
Other Titles: Phraseology and phraseological competence of students of economic German
Authors: Höppnerová, Věra
Citation: HÖPPNEROVÁ, V. Frazeologie a frazeologická kompetence studentů hospodářské němčiny. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 1, s. 20-29. ISSN 1210-0811.
Issue Date: 2019
Publisher: UK PedF
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36500
ISSN: 1210-0811
Keywords: frazeologie;obchodní němčina;frazeologická kompetence;chyby
Keywords in different language: phraseology;business German;phrasiological competence;errors
Abstract: Frazeologie se zabývá širokou heterogení oblastí jazykových jevů. Z nejednotnosti použitých termínů ve frazeologismech vyplívají různé názory o rozsahu zkoumaných jevů. Frazeologismy jsou důležitou částí obchodní němčiny. V článku je zkoumána frazeologická kompetence českých studentů obchodní němčiny ze 3 různých úhlů pohledu. Zjištěné chyby jsou analyzovány a jsou z nich vyvozovány doporučení pro pedagogickou praxi.
Abstract in different language: Phraseology is a very extensive and heterogenous area field of language phenomena. It results in various terms used here and different meanings about the extent of investigated phenomena. Phraseologisms are an important part of Business German. The phraseological competence of Czech students of Business German is investigated at three different language levels. The identified errors are analysis conclusions are drawn for teaching practise.
Rights: Plný text není přístupný.
© UK PedF
Appears in Collections:Články / Articles (KNJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc00829520200206122419.pdf4,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD