Title: Application of the wirebonding technology in the hot wire anemometry
Authors: Búran, M.
Řezníček, M.
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36529
ISSN: 1802-4564
Keywords: technologie kontaktování;žárová anemometrie;experiment
Keywords in different language: wire-bonding technology;hot-wire anemometry;experiment
Abstract: Studie se zaobírá možným využitím technologie kontaktování v oblasti žárové anemometrie. Obecně se anemometrie věnuje měření rychlosti a směru proudění. V případě žárové (termické) anemometrie je senzorem žhavený drát. V této práci jsou uvedeny informace o návrhu, realizaci konstrukce experimentálního senzoru a ověření jeho základních vlastností při měření v prostředí až do 300 °C. Základem konstrukčního řešení je použití tepelně odolných a stabilních materiálů.
Abstract in different language: The study deals with the possibility of using wire-bonding technology in hot-wire anemometry. In general, anemometry deals with measuring the velocity and the direction of flow. In the case of hot-wire anemometry, the sensors with hot wire. In this work are inscribed information about design, construction realization of the experimental sensor and verification of its basic properties. The measurement was performed to the temperature up to 300 °C. The basis of the construction solution is using of the heatproof and stable materials.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Búran.pdfPlný text395,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.