Název: Psychologická analýza potřeby transendence
Další názvy: Psychological analysis of transcendence needs
Autoři: Vejvoda, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3657
Klíčová slova: náboženství;spiritualita;potřeba transcendence
Klíčová slova v dalším jazyce: religion;spirituality;transcendence needs
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá náboženstvím, spiritualitou a vírou. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je pojednáno o náboženství, spiritualitě, hodnotách, potřebách a jejich vzájemném vztahu. Je zde popsán problém užívání konstruktů náboženství a spirituality v psychologii. Praktická část obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu zabývající se vznikem náboženského života a jeho významem pro člověka.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on religion, spirituality and faith. It is divided into two main parts, theoretical and practical. In theoretical part the key words, spirituality, religion, values, needs and their relation are desribed. There is explained the problem of using these constructs in psychology. Practical part inlcludes results of qualitative research dealing with the origins of religious life and its benefits for human.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vejvoda.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vejvoda - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce403,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vejvoda - oponent.pdfPosudek oponenta práce241,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vejvoda - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3657

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.