Název: Aktivní sociální učení v třídním kolektivu a jeho možnosti v prevenci šikany
Další názvy: Active social learning in a class collective and its potentials in chicane prevention
Autoři: Kučerová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3661
Klíčová slova: aktivní sociální učení;sociální učení;imitace;zpevnění;šikana;prevence šikany;třídní kolektiv;sociální dovednosti
Klíčová slova v dalším jazyce: active social learning;social learning;imitation;reinforcement;bullying;prevention of bullying;class collective;social skills
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o aktivním sociálním učení a jeho možnosti v prevenci šikany na základě vymezení teoretických východisek aktivního sociálnío učení a šikany. Součástí práce je výzkumné šetření, které zjišťuje využití aktivního sociálního učení v prevenci šikany na školách v Plzeňském kraji.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis discusses an active social learning and its use in the prevention of bullying. This is based on a theoretical knowledge of active social learning and bullying. The research is also a part of the thesis and it identifies the use of the active social learning in the prevention of bullying in the schools of the Pilsner region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kucerova.pdfPlný text práce392,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce503,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce346,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3661

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.