Title: Aktivní sociální učení v třídním kolektivu a jeho možnosti v prevenci šikany
Other Titles: Active social learning in a class collective and its potentials in chicane prevention
Authors: Kučerová, Barbora
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3661
Keywords: aktivní sociální učení;sociální učení;imitace;zpevnění;šikana;prevence šikany;třídní kolektiv;sociální dovednosti
Keywords in different language: active social learning;social learning;imitation;reinforcement;bullying;prevention of bullying;class collective;social skills
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o aktivním sociálním učení a jeho možnosti v prevenci šikany na základě vymezení teoretických východisek aktivního sociálnío učení a šikany. Součástí práce je výzkumné šetření, které zjišťuje využití aktivního sociálního učení v prevenci šikany na školách v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: The thesis discusses an active social learning and its use in the prevention of bullying. This is based on a theoretical knowledge of active social learning and bullying. The research is also a part of the thesis and it identifies the use of the active social learning in the prevention of bullying in the schools of the Pilsner region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kucerova.pdfPlný text práce392,76 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce503,28 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce346,4 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.