Title: Covariance Estimation and Gaussianity Assessment for State and Measurement Noise
Authors: Duník, Jindřich
Kost, Oliver
Straka, Ondřej
Blasch, Erik
Citation: DUNÍK, J., KOST, O., STRAKA, O., BLASCH, E. Covariance Estimation and Gaussianity Assessment for State and Measurement Noise. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2019, roč. 43, č. 1, s. 132-139. ISSN 0731-5090.
Issue Date: 2019
Publisher: American Institute of Aeronautics and Astronautics
Document type: preprint
postprint
preprint
postprint
URI: 2-s2.0-85078213283
http://hdl.handle.net/11025/36656
ISSN: 0731-5090
Keywords in different language: Identification, Estimation, State-space Models, Noise Covariance Matrices, Noise Distribution, Positioning
Abstract: Článek je věnován odhadu vlastností poruch stochastického dynamického systému popsaného stavovým modelem. V článku je pozornost věnována nestrannému odhadu kovariančních matic poruch a statistickému rozhodnutí, zda poruchy jsou Gaussovské či ne. Navržené přístupy a metody jsou implementovány v prostředí MATLAB a důkladně validovány v numerických simulacích.
This paper deals with estimation and assessment of the characteristics of the noises of a system described by the linear state-space model. In particular, the emphasis on the recently introduced Noise Covariance Matrices Estimation with Gaussianity Assessment (NEGA) method demonstrates the ability to provide unbiased and consistent estimates of the state and measurement noise covariance matrices and a statistical hypothesis-test-based decision regarding the noises Gaussianity for a time-varying model. The NEGA method is briefly reviewed and theoretically extended in three directions; (i) design parameter specification, (ii) thorough analysis on selection of a statistical test for Gaussianity assessment, and (iii) design of efficient algorithm for the time-invariant models. The theoretical results are illustrated in a Monte-Carlo based numerical study using exemplary MATLAB implementations of the method.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© American Institute of Aeronautics and Astronautics
Appears in Collections:Preprinty / Preprints (KKY)
Postprinty / Postprints (KKY)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
clanek_JGDC_DKSB.pdf223,2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
JGDC_paperProof.pdf3,35 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36656

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD