Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVladár, Vojtech
dc.contributor.authorSuchánek, Drahomír
dc.date.accessioned2020-03-16T11:00:24Z-
dc.date.available2020-03-16T11:00:24Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSUCHÁNEK, D. Renovatio imperii Oty III.: návrat k organizačním a právním základům římské říše?. In: Vladár, V. Právne aspekty zriadenia Rímskej ríše a Katolíckej cirkvi: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právny štát – medzi vedou a umením“, ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. – 21. septembra 2018. Trnava: Právnická fakulta TU v Trnave, 2018.. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s. 51-61. ISBN 978-80-8168-990-1.en
dc.identifier.isbn978-80-8168-990-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36679
dc.description.abstractPříspěvek se zaměřuje na myšlenku obnovy římského císařství (Renovatio imperii Romanorum) v období vlády císaře Oty III. ze saské dynastie. Zamýšlí se nad inspiračními vzory koncepce a na základě dostupných pramenů i historicko-právního diskurzu analyzuje hlavní prvky a možnosti recepce římské myšlenky v realitě končícího prvního milénia.cs
dc.description.abstractThe paper focuses on the idea of restoring the Roman Empire (Renovatio imperii Romanorum) during the reign of Emperor Otto III of the Saxon dynasty. It reflects on the inspirational patterns of the concept and on the basis of available sources and historical-legal discourse analyzes the main elements and possibilities of reception of the Roman idea in the reality of the ending of the first millennium.en
dc.format11 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.relation.ispartofseriesPrávne aspekty zriadenia Rímskej ríše a Katolíckej cirkvi: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Právny štát – medzi vedou a umením“, ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. – 21. septembra 2018. Trnava: Právnická fakulta TU v Trnave, 2018.sk
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Wolters Kluweren
dc.subjectRenovatio imperiics
dc.subjectOta III.cs
dc.subjectŘímská říšecs
dc.subjectstředověkcs
dc.titleRenovatio imperii Oty III.: návrat k organizačním a právním základům římské říše?cs
dc.title.alternativeRenovatio imperii of Otto III: return to organizational and legal bases of the Roman Empire?en
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedRenovatio imperiien
dc.subject.translatedOtto IIIen
dc.subject.translatedRoman Empireen
dc.subject.translatedmedievalen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43928190
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Suchanek.pdf584,27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD