Title: Obchod s chudobou: obsahová analýza českých zpravodajských médií v období 2006–2017
Other Titles: The Poverty Business: Content Analysis of Czech News Media in 2006–2017
Authors: Kupka, Petr
Brendzová, Alica
Walach, Václav
Plachý, Ondřej
Toušek, Ladislav
Lupták, Ľubomír
Tvrdá, Kateřina
Vanková, Klára
Citation: KUPKA, P., BRENDZOVÁ, A., WALACH, V., PLACHÝ, O., TOUŠEK, L., LUPTÁK, Ľ., TVRDÁ, K., VANKOVÁ, K. Obchod s chudobou: obsahová analýza českých zpravodajských médií v období 2006–2017. Středoevropské politické studie, 2018, roč. 20, č. 2, s. 124-146. ISSN 1212-7817.
Issue Date: 2018
Publisher: Masarykova Univerzita
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36705
ISSN: 1212-7817
Keywords: Obchod s chudobou;Obsahová analýza;Mediální reprezentace;Sociální vyloučení
Keywords in different language: Poverty Business;Content Analysis;Media Representation;Social Exclusion
Abstract: Obchod s chudobou se stal důležitou metaforou současné debaty o bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách. Pojem „obchod s chudobou“ a rozsah obchodních praktik zaměřených na nejchudší a nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. Cílem této práce je prozkoumat mediální reprezentace tohoto jevu pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy dat. Nejprve jsou analyzovány charakteristiky českých mediálních zpráv včetně pojmu „obchod s chudobou“. Dále představíme události, o nichž bylo v určitých obdobích publikováno nejvíce textů. Tyto události lze považovat za klíčové milníky referování o obchodu s chudobou v českých médiích, tvořící jeho obsah. Zatřetí jsme korpus podrobili frekvenční analýze, abychom zjistili, o čem texty zmiňující obchod s chudobou pojednávají.
Poverty business has become an important metaphor in the current debate regarding security in socially excluded localities. The term poverty business covers a range of business practices aimed at the poorest and most vulnerable populations. The goal of this study is to examine media representations of the phenomenon using content analysis of quantitative and qualitative data. First, characteristics of Czech media messages including the term “poverty business” are analysed. Next, key events are identified which have shaped the way poverty business is reported on in the analysed corpus. Finally, topics, groups and key actors are analysed based on the development of their quantitative representation in the corpus over time.
Rights: © Masarykova univerzita
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Obchod_s_chudobou_obsahova_analyza_ceskych_zpravod.pdf896,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD