Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDudáček, Karel
dc.contributor.authorDudáček, Karel
dc.date.accessioned2020-03-23T11:00:25Z-
dc.date.available2020-03-23T11:00:25Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDUDÁČEK, K., DUDÁČEK, K. Trellis-Based Postprocessing for Short Delay Measurement Using NDFT. Automatic Control and Computer Sciences, 2019, roč. 53, č. 3, s. 270-280. ISSN 0146-4116.en
dc.identifier.issn0146-4116
dc.identifier.uri2-s2.0-85069529010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36730
dc.description.abstractFor digital measurement of short delays between fast analogues signals can be used phase shift method with non-uniform sampling and non-uniform Fourier transform (NDFT), but if the signals are short, non-uniform sampling causes random spurious peaks in the spectrum. In case we have sequence of spectrograms with slow frequency change, correct peaks could be found using evaluation of such sequence. Our new Trellis-based postprocessing selects several greatest peaks from each spectrogram in the sequence and interprets them as nodes of an acyclic directed graph. These nodes are weighted and correct ones are found by graph algorithm. Experiments showed that our method provides correct results in cases when ordinary peak detection is not able to distinguish correct and spurious peaks.en
dc.description.abstractČíslicové měření krátkých zpoždění mezi rychlými analogovými signály mohou být prováděna pomocí měření fázového posuvu s použitím neekvidistantního vzorkování a neekvidistantní Fourierovy transformace. Když jsou signály příliš krátké, neekvidistantní vzorkování způsobuje rušivé spektrální čáry na náhodných pozicích. Pokud máme posloupnost spektrogramů s pomalu se měnící frekvencí užitečného signálu, správná spektrální čára může být nalezena vyhodnocením této sekvence. Naše nová mřížková metoda (Trellis-based postprocessing) vybere z každého spektrogramu několik nejvýznamnějších spektrálních čar a interpretuje je jako uzly acyklického orientovaného grafu. Těmto uzlům jsou přiděleny váhy a správné uzly (t.j. spektrální čáry) jsou poté nalezeny grafovými algoritmy. Experimenty prokázaly, že naše metoda poskytuje správné výsledky i v případech, kdy detekce maxima ve spektru není schopna rozlišit správné a rušivé čáry.cs
dc.format11 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMAIK Nauka/Interperiodicaen
dc.relation.ispartofseriesAutomatic Control and Computer Sciencesen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© MAIK Nauka/Interperiodicaen
dc.subjectmřížka (trellis)cs
dc.subjectneekvidistantní vzorkovánícs
dc.subjectneekvidistantní Fourierova transformace (NDFT)cs
dc.subjectfuzzy aliasingcs
dc.titleTrellis-Based Postprocessing for Short Delay Measurement Using NDFTen
dc.title.alternativeMřížková metoda pro měření krátkých zpoždění s použitím NDFTcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedtrellisen
dc.subject.translatednon-uniform samplingen
dc.subject.translatednon-uniform Fourier transform (NDFT)en
dc.subject.translatedfuzzy aliasingen
dc.identifier.doi10.3103/S0146411619030039
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number477023000008
dc.identifier.obd43928480
dc.project.IDSGS-2013-029/Pokročilé výpočetní a informační systémycs
Appears in Collections:Články / Articles (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dudáček ACCS-clanek-2.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD