Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKučera, Petr
dc.date.accessioned2020-03-23T11:00:26Z-
dc.date.available2020-03-23T11:00:26Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKUČERA, P. Literární jazyk vs. filmová řeč. K hledání nových pohledů na válku a totalitu v české kultuře 60. let. World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry, 2019, roč. 11, č. 3, s. 5-16. ISSN 1337-9275.en
dc.identifier.issn1337-9275
dc.identifier.uri2-s2.0-85077622065
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36738
dc.description.abstractStudie analyzuje vybrané aspekty vztahu literárního jazyka a filmové řeči z hlediska literární a filmové estetiky a ve středoevropském kulturním kontextu v období totalitních režimů dvacátého století. Soustřeďuje se na českou prózu šedesátých let a na novou vlnu československého filmu. Próza a filmy českých a slovenských autorů tohoto období jsou spjaty s úsilím o nové umělecké vyjádření, s hledáním nové perspektivy nahlížení na tabuizovaná nebo ideologicky zatížená témata z Druhé světové války a komunistického režimu. Specifická situace československé kultury v 60. letech, kdy byla uvolněna ideologická omezení i v umění, umožnila vznik děl, která nejsou uzavřenou kapitolou literární a filmové historie, ale jsou dodnes inspirativní.cs
dc.description.abstractThe author of the study analyzes selected issues of literary and film language relations both from the point of view of literary and film aesthetics and in the context of the Central European cultural area during the totalitarian regimes of the twentieth century. She is especially interested in the Czech prose of the 1960s and the new wave of Czechoslovak film. The prose and film of the Czech and Slovak filmmakers of the period are remarkably connected with the efforts for a new artistic expression with the pursuit of a new perspective on taboo or ideologically accentuated themes from World War II and the Communist regime. The specific situation of Czechoslovak culture in the 1960s, when the ideological constraints of art were released, enabled the creation of works that are not a closed chapter in literary and film history, but are still inspiring to this day.en
dc.format12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherSlovak academy of Sciences, Institute of World literatureen
dc.relation.ispartofseriesWorld Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúrysk
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Slovak academy of Sciences, Institute of World literatureen
dc.subjectliterární jazykcs
dc.subjectfilmová řečcs
dc.subjectstředoevropský kulturní areálcs
dc.subject2. světová válkacs
dc.subjectkomunistický režimcs
dc.subjectčeská próza šedesátých let 20. stoletícs
dc.subjectnová vlna československého filmucs
dc.titleLiterární jazyk vs. filmová řeč. K hledání nových pohledů na válku a totalitu v české kultuře 60. letcs
dc.title.alternativeLiterary Language vs. Film Speech. In Search of New Views on War and Totalitarism in Czech Culture of the 1960sen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedLiterary languageen
dc.subject.translatedfilm speechen
dc.subject.translatedCentral European cultural areaen
dc.subject.translatedWorld War IIen
dc.subject.translatedCommunist regimeen
dc.subject.translatedCzech prose of the 1960sen
dc.subject.translatedthe New Wave of Czechoslowak filmen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number494048100002
dc.identifier.obd43928770
Appears in Collections:Články / Articles (KGS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kučera literární jazyk.pdf12,53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD