Název: Typy rituálů v rodičovství
Další názvy: Types of family rituals
Autoři: Tomanová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3674
Klíčová slova: rituál;rodinné rituály;rodinné zvyky;přechodové rituály;kulturní rituály;zvyklosti a obřady
Klíčová slova v dalším jazyce: rituals;family rituals;family traditions;rituals of transition;cultural rituals;customs and ceremonies
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem rituálů v rodině. Nejprve se zaměřuje na rituály obecně, jejich charakteristiku a teoretické vymezení. Následně to jsou konkrétní rituály chronologicky řazené, nejprve rituály v průběhu života, dále v průběhu roku a nakonec každodenní rituály. Na teoretickou část práce navazuje výzkumná část, která má za úkol zmapovat každodenní rituály ve výzkumném vzorku respondentů. Za hlavní úkol si klade odpovědět na otázky týkající se druhů rituálů, intenzity opakování i modifikací v rodině.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with rituals in the family. First, focus on rituals in general, their characteristics and theoretical definition. Subsequently, specific rituals are sorted chronologically, first rituals throughout life, later in during the year finally daily rituals. The theoretical part followed by research part, which aims to map the daily rituals in the sample of respondents. The main task aims to answer questions about the sort of ritual, repetition and intensity of modifications in the family.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Tomanova.pdfPlný text práce329,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce402,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce296,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce66,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3674

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.