Název: Chování metody sdružených gradientů v konečné aritmetice
Další názvy: The conjugate gradient method and its behavior in finite precision arithmetic
Autoři: Kalusová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Tichý, Petr
Oponent: Rozložník, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3686
Klíčová slova: metoda sdružených gradientů;Gaussova kvadratura;Lanczosův algoritmus;konečná aritmetika počítače;ztráta ortogonality;zpoždění konvergence;maximální dosažitelná přesnost
Klíčová slova v dalším jazyce: conjugate gradient method;Gaussian quadrature;Lanczos algorithm;finite precision arithmetic;loss of orthogonality;delay of convergence;ultimate attainable accuracy
Abstrakt: Cílem práce je shrnutí poznatků o chování metody sdružených gradientů v konečné aritmetice počítače a provedení řady numerických experimentů. Budou zkoumány problémy spojené s matematickým modelem výpočtů CG v konečné aritmetice.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal is to summarize knowledge about the behavior of the conjugate gradient method in finite precision arithmetic, performing numerical experiments, and investigation of some problems connected with the mathematical model of finite precision CG computations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce712,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Kalusova.pdfPosudek vedoucího práce226,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Kalusova.pdfPosudek oponenta práce185,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Kalusova.pdfPrůběh obhajoby práce35,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3686

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.