Title: Deep Learning for Text Data on Mobile Devices
Other Titles: Hluboké učení pro textová data na mobilních zařízeních.
Authors: Sido, Jakub
Konopík, Miloslav
Citation: SIDO, J., KONOPÍK, M. Deep Learning for Text Data on Mobile Devices. In: 2019 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: ZČU v Plzni, 2019. s. 147-150. ISBN 978-80-261-0813-9 , ISSN 1803-7232.
Issue Date: 2019
Publisher: ZČU v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85074149386
http://hdl.handle.net/11025/36874
ISBN: 978-80-261-0813-9
ISSN: 1803-7232
Keywords: Mobile zařízení;hluboké učení
Keywords in different language: Mobile devices;deep learning
Abstract: With the rise of Artificial Intelligence (AI), it is becoming a significant phenomenon in our lives. As with many other powerful tools, AI brings many advantages but many risks as well. Predictions and automation can significantly help in our everyday lives. However, sending our data to servers for processing can severely hurt our privacy. In this paper, we describe experiments designed to find out whether we can enjoy the benefits of AI in the privacy of our mobile devices. We focus on text data since such data are easy to store in large quantities for mining by third parties. We measure the performance of deep learning methods in terms of accuracy (when compared to fully-fledged server models) and speed (number of text documents processed in a second). We conclude our paper with findings that with few relatively small modifications, mobile devices can process hundreds to thousands of documents while leveraging deep learning models.
Jako každá mocný nástroj, přináší spoustu výhod ale také spoustu risků. Predikce a automatizace může výrazně pomoci v našich každodenních životech. Odesílání uživatelských dat na server k procesování může narušit jejich soukromí. Soustředili jsme se na textová data a provedli několik experimentů, abychom ověřili, zda je odesílání dat na výpočetní servery nutností v době výkonných mobilních zařízeních.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© ZČU v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
08867025.pdf94,68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD