Název: Kultura a kulturní politika v městě
Další názvy: Culture and the cultural policy of the city
Autoři: Karajosová, Věra
Vedoucí práce/školitel: Kadeřábková, Jaroslava
Oponent: Louda, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3692
Klíčová slova: pojem kultura;kulturní politika;koncepce kultury;Plzeň EHMK 2015;kulturní projekt;rozpočet města;financování kultury;kulturní organizace;vize kultury;strategie kultury
Klíčová slova v dalším jazyce: term culture;cultural policy;culture conception;Pilsen ECOC 2015;culture project;city budget;culture financing;culture organisations;vision of culture;cultural strategy
Abstrakt: V diplomové práci je řešena celková problematika a potřebnost tvorby koncepčních materiálů v oblasti kultury, plnění jejich cílů, vize a strategie v kultuře. Dále je práce zaměřena na tvorbu rozpočtu obce v souladu se zákonnými úpravami, podporu kultury z veřejného rozpočtu na případové studii města Plzně, které je Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work is concerned with general issue and necessity of documents creation in the field of culture, filling their goals, vision and strategy in culture. It´s focused also on creating a city budget in compliance with legal adjustment, culture support from public budget on case study of the City of Pilsen, European Capital of Culture 2015.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce843,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karajosova-VP.pdfPosudek vedoucího práce689,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karajosova-OP.pdfPosudek oponenta práce377,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karajosova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce336,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3692

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.