Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLi, Binlong
dc.contributor.authorOzeki, Kenta
dc.contributor.authorRyjáček, Zdeněk
dc.contributor.authorVrána, Petr
dc.date.accessioned2020-06-01T10:00:11Z-
dc.date.available2020-06-01T10:00:11Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationLI, B. ., OZEKI, K. ., RYJÁČEK, Z. ., VRÁNA, P. . Thomassen’s conjecture for line graphs of 3-hypergraphs. Discrete mathematics, 2020, roč. 343, č. 6. ISSN 0012-365X.en
dc.identifier.issn0012-365X
dc.identifier.uri2-s2.0-85079170994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36958
dc.description.abstractIn 1986, Thomassen conjectured that every 4-connected line graph is hamiltonian. The conjecture is still wide open, and, as a possible approach to it, many statements that are equivalent or related to it have been studied. In this paper, we extend the statement to the class of line graphs of 3-hypergraphs, and generalize it to Tutte cycles and paths. Among others, we formulate the following conjectures: (i) every 2-connected line graph of a 3-hypergraph has a Tutte maximal cycle containing any two prescribed vertices, (ii) every 3-connected line graph of a 3-hypergraph has a Tutte maximal cycle containing any three prescribed vertices, (iii) every connected line graph of a 3-hypergraph has a Tutte maximal (a, b)-path for any two vertices a, b, (iv) every 4-connected line graph of a 3-hypergraph is Hamilton-connected, and we show that all these (seemingly much stronger) statements are equivalent with Thomassen’s conjecture.en
dc.description.abstractV r. 1986 Thomassen formuloval hypotézu, podle které každý 4-souvislý hranový graf je hamiltonovský. Hypotéza je stále otevřená, a jako možný přístup k jejímu řešení byla studována řada tvrzení, která jsou s ní ekvivalentní. V článku rozšiřujeme hypotézu na hranové grafy 3-hypergrafů a zobecňujeme ji na Tutteovy kružnice a cesty. Mimo jiné formulujeme následující hypotézy: (i) každý 2-souvislý hranový graf 3-hypergrafu obsahuje Tutteovu maximální kružnici procházející libovolnými dvěma předepsanými uzly, (ii) každý 3-souvislý hranový graf 3-hypergrafu obsahuje Tutteovu maximální kružnici procházející libovolnými třemi předepsanými uzly, (iii) každý souvislý hranový graf 3-hypergrafu obsahuje Tutteovu maximální (a,b)-cestu pro každé dva uzly a, b, (iv) každý 4-souvislý hranový graf 3-hypergrafu je hamiltonovsky souvislý, a dokazujeme, že všechna tato (zdánlivě podstatně silnější) tvrzení jsou ekvivalentní s Thomassenovou hypotézou.cs
dc.format18 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.relation.ispartofseriesDiscrete Mathematicsen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Elsevieren
dc.subjectHranový grafcs
dc.subjectHypergrafcs
dc.subjectThomassenova hypotézacs
dc.subjecthamiltonovsky souvislýcs
dc.subjectTutteova kružnicecs
dc.subjectTuttova cestacs
dc.titleThomassen’s conjecture for line graphs of 3-hypergraphsen
dc.title.alternativeThomassenova hypotéza pro hranové grafy 3-hypergrafůcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedLine graphen
dc.subject.translatedHypergraphen
dc.subject.translatedThomassen’s conjectureen
dc.subject.translatedHamilton-connecteden
dc.subject.translatedTutte cycleen
dc.subject.translatedTutte pathen
dc.identifier.doi10.1016/j.disc.2020.111838
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number528203800018
dc.identifier.obd43928822
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
dc.project.IDGA20-09525S/Strukturální vlastnosti tříd grafů charakterizovaných zakázanými indukovanými podgrafycs
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S0012365X20300297-main.pdf733,54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD