Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorLouda, Tomášcs
dc.contributor.authorVeselý, Vratislavcs
dc.contributor.refereeGrospič, Jiřícs
dc.date.accepted2012-05-04cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:55:34Z
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:55:34Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-30cs
dc.identifier43784cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3697
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je územní veřejná správa a její ústavní základy. Toto téma se dotýká každodenního života občanů, je tedy vysoce aktuální i vzhledem k nedávno proběhnuté reformě veřejné správy. V rámci Evropské unie je kladen stále větší důraz přiblížení veřejné správy občanům. Orgány, které si občané sami volí a které k nim mají nejblíže, jsou ve většině států právě orgány územní samosprávy, a proto jsou vhodným subjektem pro správu místních záležitostí. Důležitou roli má územní samospráva také jako konkurenční subjekt vůči moci státní. Tímto významně přispívá k pluralitě moci ve státě a zabraňuje tak soustředění moci v jediném mocenském centru. Smyslem této práce je systematická analýza teoretických východisek zakotvení územní samosprávy v Ústavě České republiky za účelem zhodnocení stávajícího fungování územní samosprávy. Teoretická část práce je zaměřena na explikaci pojmů veřejná správa, státní správa a samospráva právě na ústavně-právním základě. Na základě podrobného studia Ústavy a ústavních zákonů zde analyzuji zakotvení územní veřejné správy. Druhá část práce je zaměřena na reformu státní správy a situaci, která v územní samosprávě nastala po této reformě. Dále jsou zde analyzovány kontrolní mechanismy ústavnosti výkonu samosprávy, popsán princip dobré správy a dodána vlastní analýza de lege ferenda.cs
dc.format64 s.(102923 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectstátní správacs
dc.subjectsamosprávacs
dc.subjectústavacs
dc.subjectobeccs
dc.subjectkrajcs
dc.subjectreforma veřejné správycs
dc.titleÚzemní veřejná správa a její ústavní základycs
dc.title.alternativeRegional public administration and its constitutional basicsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedTheme of this diploma thesis is territorial governance and its constitutional foundations. Grounds of this topic leads everyday life of all citizens. Also is highly actual, because of reform of public administration. Through all Europe Union are obvious tendencies to approximate communal administration to public. Authorities, which are voted are also close to public and usually are useful for management of local administration. Local government has important role and also competitive entity to state power. Thereby make to plurality of state power and prevent concentration of power in one center. Meaning of this diploma thesis is systematic analysis of theoretical recourses local government in Constitution of The Czech Republic with purpose of rating current condition of local government. Theoretical part of this diploma thesis is focused on explication of concepts public administration, state power, administration and local government with accent on Constitution of The Czech Republic. Second part of this thesis describes reform of Administration and situation, which occur after this reform. Further here are analysis control mechanisms of the Constitution with accent on local government, describes principle of good governance and added own analysis de lege ferenda.en
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedstate administrationen
dc.subject.translatedself-governmenten
dc.subject.translatedconstitution lawen
dc.subject.translatedmunicipalityen
dc.subject.translatedregionen
dc.subject.translatedreform of public administrationen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace-Uzemni verejna sprava a jeji ustavni zaklady.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesely-VP.pdfPosudek vedoucího práce444,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesely-OP.pdfPosudek oponenta práce553,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesely-PR.pdfPrůběh obhajoby práce275,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.