Title: Právnické osoby v USA - možnosti podnikání českého subjektu v USA
Other Titles: Entities in the USA and the czech business opportunities in the USA
Authors: Nováková, Lenka
Advisor: Dobiáš, Petr
Referee: Růžička, Květoslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3721
Keywords: obchodní společnost;podnikání;obchodní právo;USA
Keywords in different language: company;undertaking;corporate law;USA
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout náhled na podnikání českého subjektu v právních podmínkách USA. Stěžejní oblastí této práce je problematika obchodních společností v USA. Práce poskytuje přehled o možnostech českého subjektu na trhu USA z právního hlediska, které se této problematiky týkají.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to provide a general overview of the market in the United States from the perspective of czech person. This thesis is focus on type of the companies and how to set up the company in the USA, which will be built on legal base, and the author's practical experience. The fundemental part of this work is the issue of market with all legal and aspects, which concern them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PO v USA - Novakova Lenka.pdfPlný text práce728,29 kBAdobe PDFView/Open
NOvakova lenka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce74,5 kBAdobe PDFView/Open
Novakova Lenka.pdfPosudek oponenta práce27,41 kBAdobe PDFView/Open
Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce526,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.