Title: Internet a ochrana osobních údajů v EU
Other Titles: Internet and personal data protection in the EU
Authors: Brožek, Roman
Advisor: Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Referee: Křivka Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37216
Keywords: internet;osobní údaje;ochrana osobních údajů;ochrana soukromí;právo eu;gdpr;cloud computing;komunikace;sociální sítě
Keywords in different language: internet;personal data;personal data protection;privacy protection;eu law;gdpr;cloud computing;communication;social networks
Abstract: Diplomová práce poskytuje přehled právních předpisů EU týkajících se ochrany osobních údajů, podrobněji rozebírá nařízení GDPR a návrh nařízení ePrivacy. Práce je zaměřena na ochranu osobních údajů vznikajících v prostředí internetu. Popsány jsou hlavní zásady, které jsou důležité pro interpretaci právních předpisů v této oblasti. V poslední, hlavní části práce, jsou hodnoceny dopady legislativy EU na konkrétních technologiích a službách provozovaných skrze internet. Zároveň je popsáno, jak by měli správci osobních údajů postupovat, aby naplnili požadavky, které jsou na ně kladeny.
Abstract in different language: This diploma thesis provides a comprehensive overview of the EU's legislation related to personal data protection, in particular the General Data Protection Regulation (GDPR) and the ePrivacy regulation proposal. It focuses on the personal data transmitted via the Internet and analyses the main principles that are important for the interpretation of legislation in this area. The main part of this thesis evaluates the impact of the EU's legislation on specific technologies and services operated through the Internet and describes how personal data controllers should proceed to meet requirements imposed on them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Internet a ochrana os. udaju v EU_Brozek Roman.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Brozek VO.pdfPosudek vedoucího práce984,44 kBAdobe PDFView/Open
Brozek KR.pdfPosudek oponenta práce810,79 kBAdobe PDFView/Open
Brozek prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce376,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.