Název: Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení z pohledu české a ruské právní úpravy
Další názvy: Invalidity and inefficacy of legal acts in insolvency proceedings in the view of czech and russian legal systems
Autoři: Galaktionova, Elena
Vedoucí práce/školitel: Dobiáš, Petr
Oponent: Růžička, Květoslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3723
Klíčová slova: neplatnost;neúčinnost;úpadek;majetková podstata;dlužník;insolvenční věřitel;insolvenční řízení;právní úkon
Klíčová slova v dalším jazyce: invalidity;inefficacy;bankruptcy;bankruptcy estate;debtor;bankuptcy creditor;insolvency proceedings;legal acts
Abstrakt: Práce popisuje právní úpravu ohledně prohlášení právních úkonů dlužníka za neplatné a neúčinné v rámci insolvenčního řízení, a to z hlediska ruské a české právní úpravy. Autor provádí komparaci této problematiky mezi právními řády Ruské federace a České republiky, uvádí výhody a nedostatky každé ze zkoumaných legislativ.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes the legal regulation of declaration of invalidity or inneffectiveness of legal acts of a debtor within the framework of both Czech and Russian insolvency proceedings. The author compares the legal regulation of the issue between these two legal systems, explains the advantages and the problems from the prospective of both analised legislations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplom_finalni_verze.pdfPlný text práce665,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek VDP na DP E Galaktionovefinx.pdfPosudek vedoucího práce44,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P Galaktionova P.pdfPosudek oponenta práce17,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Galaktionova.pdfPrůběh obhajoby práce539,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3723

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.