Title: Vybrané problémy financování územních samosprávných celků v ČR a EU
Other Titles: Selected problems of financing of local autonomous unit in the Czech Republic and the EU
Authors: Jaroš, Lukáš
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37243
Keywords: územní samosprávní celky;finanční hospodaření úsc;dopravní infrastruktura ii. a iii. třídy;jednotky sborů dobrovolných hasičů;evropské strukturální a investiční fondy;programové období;regionální operační programy;nuts;politika soudržnosti eu;regionální politika v čr.
Keywords in different language: autonomous regions;financial management of autonomous regions;transport infrastructure ii. and iii. classes;volunteer fire brigade units;european structural and investment funds;programming period;regional operational programs;nuts;eu cohesion policy;regional policy in the czech republic.
Abstract: Práce se zabývá rozborem využívání zdrojů z EU v rámci jednotlivých programových období ze strany obcí a krajů. Práce je rozdělena na tři kapitoly. V první je popsáno finanční hospodaření úsc. Druhá kapitola právně popisuje financování dopravní infrastruktury II. a III. třídy a jednotek sborů dobrovolných hasičů. Ve třetí kapitole je provedena analýza čerpání finančních zdrojů z jednotlivých programových období na zajišťování financování vybraných problémů.
Abstract in different language: The work deals with the analysis of the use of EU funds within each program period by municipalities and counties. The thesis is divided into three chapters. The first chapter describes the financial management of the autonomous regions. The second chapter describes the financing of transport infrastructure II. and III. classes and volunteer fire brigade units. The third chapter analyzes the drawing of financial resources from the individual programming periods to provide funding for selected problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vybrane problemy financovani uzemnich samospravnych celku v CR a EU - Jaros.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Jaros N- protokol VP.pdfPosudek vedoucího práce634,16 kBAdobe PDFView/Open
Jaros N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce370,54 kBAdobe PDFView/Open
Jaros - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce289,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.