Title: Místní a krajské referendum
Other Titles: Local and regional referendum
Authors: Sládek, Jaroslav
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37252
Keywords: přímá demokracie;referendum;celostátní referendum;krajské referendum;místní referendum;oc corso
Keywords in different language: direct democracy;referendum;nationwide referendum;regional referendum;local referendum;oc corso
Abstract: Diplomová práce pojednává o přímé demokracii, jejich prvcích, celostátním, krajským a místním referendu, popisu kauzy OC Corso, přiblížení využití místního referenda v letech 2006 - 2018 a srovnání právní úpravy na úseku vstupu do EU v okolních zemích.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with direct democracy, their elements, national, regional and local referendum, description of the case of the Corso Corridor, approximation of the use of the local referendum in years 2006 - 2018 and comparison of legislation in the area of EU accession in neighboring countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sladek -Mistni a krajske referendum.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Sladek N - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce633,31 kBAdobe PDFView/Open
Sladek N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce695,42 kBAdobe PDFView/Open
Sladek N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce299,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.