Název: Intelektuálně-náboženské prostředí ovlivňující Mahmúda Ahmadínedžáda
Další názvy: Intellectual-religious background affecting Mahmoud Ahmadinejad
Autoři: Blaženiaková, Beáta
Vedoucí práce/školitel: Tomková, Alena
Oponent: Ramadan, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3726
Klíčová slova: Mahmúd Ahmadínežád;hodždžatíje;Jazdí;Džannatí;Irán;revolúcia
Klíčová slova v dalším jazyce: Mahmoud Ahmadinejad;hojjatieh;Yazdi;Jannati;Iran;revolution
Abstrakt: Práca sa venuje situácii a vývoju Iránskej islamskej republiky od 60. rokov 20. storočia, keď sa Mahmúd Ahmadínedžád narodil a sústredí sa na vývoj, ktorý vplýval na činnosť a myšlienkové smerovanie Ahmadínedžáda a vybrané hnutia, ktoré sú s jeho osobou spájané. K jeho blízkym osobám, ktoré sú v práci predstavené, patrí ájatolláh Mesbah-e Jazdí a ájatolláh Džannatí a tiež politický systém Iránu, ktorý vznikol po Islamskej revolúcii v roku 1979.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the situation and development of Islamic Republic of Iran from the 60th of the 20th century, when Mahmoud Ahmadinejad was born and focus on developments that influenced Ahmadinejad and introduces selected movements, which are associated with his person. Ahmadinejad has close ties with Ayatollah Mesbah-e Yazdi and Ayatollah Jannati and introduces also the political system of Iran, which was established after the Islamic revolution in 1979.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Intelektualno-nabozenske prostredie ovplyvnujuce Mahmuda Ahmadinedzada, Beata Blazeniakova.pdfPlný text práce935,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazeniakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazeniakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce256,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazeniakova.pdfPrůběh obhajoby práce141,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3726

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.