Title: Intelektuálně-náboženské prostředí ovlivňující Mahmúda Ahmadínedžáda
Other Titles: Intellectual-religious background affecting Mahmoud Ahmadinejad
Authors: Blaženiaková, Beáta
Advisor: Tomková, Alena
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3726
Keywords: Mahmúd Ahmadínežád;hodždžatíje;Jazdí;Džannatí;Irán;revolúcia
Keywords in different language: Mahmoud Ahmadinejad;hojjatieh;Yazdi;Jannati;Iran;revolution
Abstract: Práca sa venuje situácii a vývoju Iránskej islamskej republiky od 60. rokov 20. storočia, keď sa Mahmúd Ahmadínedžád narodil a sústredí sa na vývoj, ktorý vplýval na činnosť a myšlienkové smerovanie Ahmadínedžáda a vybrané hnutia, ktoré sú s jeho osobou spájané. K jeho blízkym osobám, ktoré sú v práci predstavené, patrí ájatolláh Mesbah-e Jazdí a ájatolláh Džannatí a tiež politický systém Iránu, ktorý vznikol po Islamskej revolúcii v roku 1979.
Abstract in different language: The work deals with the situation and development of Islamic Republic of Iran from the 60th of the 20th century, when Mahmoud Ahmadinejad was born and focus on developments that influenced Ahmadinejad and introduces selected movements, which are associated with his person. Ahmadinejad has close ties with Ayatollah Mesbah-e Yazdi and Ayatollah Jannati and introduces also the political system of Iran, which was established after the Islamic revolution in 1979.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Intelektualno-nabozenske prostredie ovplyvnujuce Mahmuda Ahmadinedzada, Beata Blazeniakova.pdfPlný text práce935,92 kBAdobe PDFView/Open
Blazeniakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,71 kBAdobe PDFView/Open
Blazeniakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce256,16 kBAdobe PDFView/Open
Blazeniakova.pdfPrůběh obhajoby práce141,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.