Title: VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ POČÍTAČOVÉ HRY
Other Titles: VISUAL DESIGN FOR A VIDEO GAME PROJECT
Authors: Bolshikh, Daria
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Kotyza Vladivoj, akademický malíř
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37263
Keywords: počítačová hra;návrh projektu;slovanský folklór;obrazová knížka
Keywords in different language: computer game;project design;slavic folklore;artbook
Abstract: Trideviat je hra odehrávající se ve fantastické slovanské zemi, inspirovaná historickými událostmi a různými slovanskými folklóry, a také asijskými kulturami východní Evropy.
Abstract in different language: Trideviat is a computer game, that takes place in a fnatasy slavic land, inspired by historical events and a diverse slavic folklore, as much as Asian cultures of Eastern Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce11,06 MBAdobe PDFView/Open
BOLSHIKH.pdfPosudek oponenta práce52,25 kBAdobe PDFView/Open
BOLSHIKH_0.pdfPosudek vedoucího práce74,86 kBAdobe PDFView/Open
BOLSHIKH_1.pdfPrůběh obhajoby práce323,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.