Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Undarmaa, Uyanga
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Steker František, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37278
Keywords: grafický design;autorská kniha;studijní pobyt
Keywords in different language: graphic design;author's book;study abroad
Abstract: Tvůrčí záměr mé bakalářské práce je autorská kniha inspirovaná studijním pobytem ve Španělsku. Zdrojem jsou osobní zkušenosti a cílem je rozšíření dovedností v oblasti vizuální komunikace a komunikace, strukturální řešení knihy. Snažila jsem se najít jednotný a jednoduchý systém pro vytvoření obsahu knihy, která má 60 stran, je rozdělená do několik kapitol o Logro?u, lidech, jídle, večírcích, výletech a o vysoké škole ve Španělsku. Chtěla bych se čtenáři sdílet náladu či inspirativní pocit ze Španělska vytvořením ideálního prostředí. A doporučením třeba vynikajícího lokálního jídla poskytnout třeba odvahu ke studii v zahraničí.
Abstract in different language: The creative intention of my bachelor thesis is an author's book inspired by a study abroad program in Spain. The source is coming from a personal experience and the goal is to extend the skills in the field of visual communication and the structural solution of the book. I tried to find a unified and simple content creation system of the book, which has 60 pages and is divided into several chapters about Logro?o, the people, the food, the parties, the trips and the design college in Spain. I would like to share to the audience a mood or inspirational feeling of Spain by creating an ideal environment, like recommending the excellent local cuisine and to provide a courage to study abroad.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UNDARMAA_BAKALARSKA_PRACE.pdfPlný text práce8,28 MBAdobe PDFView/Open
UNDARMAA.pdfPosudek vedoucího práce87,43 kBAdobe PDFView/Open
UNDARMAA_0.pdfPosudek oponenta práce552,23 kBAdobe PDFView/Open
UNARMAA.pdfPrůběh obhajoby práce354,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.