Title: Autorská kniha na vlastní téma
Other Titles: Author's book on chosen topic
Authors: Adamusová, Barbora
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Jirků Boris, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37282
Keywords: trávící soustava;edukační literatura;pop-up kniha;trávící trakt;ilustrace;kniha pro děti
Keywords in different language: digestive system;educational literature;pop-up book;digestive tract;illustration;children's book;book for children
Abstract: Tématem bakalářské práce je vytvoření prototypu edukačně zábavné knihy s tématem trávící soustavy pro děti ve věku od 8mi do 12ti let v prostředí České republiky. Cílem je reálné zpracování knihy postavené na teoretickém základě s přesahem do praktický rad a zkušeností studentů medicíny a biologie. Veškerý obsah práce (ilustrace, texty, "pop-up" prvky) jsou autorské. Práce se dělí na teoretickou část a praktickou část s důrazem na realizaci samotné publikace. Finální výstup obsahuje použitelný prototyp určený k testování na reprezentativním vzorku cílové skupiny.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the creation of an educationally entertaining book about the digestive system for children aged from 8 to 12 in the Czech Republic. The goal is processing a book based on a theoretical basis with the overlap of practical advice and experience of medical students and biology. All content of the work (illustrations, texts, "pop-up" elements) is original. The thesis is divided into theoretical part and practical part with emphasis on realisation of the publication itself. The final output contains a usable prototype to be tested on a representative sample of the target group.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamusova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce12,89 MBAdobe PDFView/Open
ADAMUSOVA.pdfPosudek oponenta práce55,31 kBAdobe PDFView/Open
ADAMUSOVA_0.pdfPosudek vedoucího práce48,25 kBAdobe PDFView/Open
ADAMUSOVA_1.pdfPrůběh obhajoby práce390,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.