Title: Kniha-Objekt
Other Titles: Book-Object
Authors: Fojtová, Magdalena
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Kocman Jan, MgA. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37284
Keywords: stínová kniha;monochromatická kniha;pauzovací papír;harmoniková vazba;ručně psaný text
Keywords in different language: shadow book;monochrome book;tracing paper;harmonica binding;handwritten text
Abstract: Tato bakalářská práce představuje Knihu - objekt. Praktickou částí je objekt složený z harmonikové vazby z pauzovacího papíru a obalu. V teoretické části popisuji dílo a proces tvorby. Kniha v první části vypráví slovy semínka o světě, který si představuje a v druhé části o světě který vidí. Autorský text je ručně psaný a ilustrace jsou vytvářeny formou stínové hry, která se odehrává jak na jednotlivých listech tak i tam, kam stíny dopadají.
Abstract in different language: This bachelor thesis introduces Book - object. A practical part is an object composed by harmonica binding made of tracing paper and packaging. In the theoretical part, I describe the work and the proces of making this creation. The first section of Book describes a world through images of seed and in the second part through its vision. The original text is handwritten and illustrations are created by shadow games that unfold not just on the individual sheet of paper but also where the shadows fall.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
baklarka.pdfPlný text práce850,36 kBAdobe PDFView/Open
FOJTOVA.pdfPosudek oponenta práce37,35 kBAdobe PDFView/Open
FOJTOVA_0.pdfPosudek vedoucího práce47,76 kBAdobe PDFView/Open
FOJTOVA_1.pdfPrůběh obhajoby práce404,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.