Title: Pokusnické práce pro děti předškolního věku - voda
Other Titles: Experimental work for pre-school children - water
Authors: Kubaňová, Petra
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Fadrhonc Jan, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37322
Keywords: pokusy;experimenty;mateřská škola;projektová výuka;pokusy s vodou;voda
Keywords in different language: experiments;kindergarten;project-based learning;water-related experiments;water
Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s projektovou výukou, zařazením pokusnických prací do rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a představení zásobníku pokusů s vodou vhodných pro žáky předškolních zařízení a včetně metodického pokynu, seznamu pomůcek a materiálu, popisu pracovního postupu a doby realizace, včetně reflexe z ověření v praxi.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to acquaint readers with the project-based learning and the incorporation of science experiments into the educational framework programme for pre-primary education. It pursues to introduce the collection of the water-related science experiments suitable for the pre-primary school pupils and includes methodological guidelines, lists of all tools and accessories, descriptions and times of realization, as well as notes and observations from their practice in the pre-primary school. In the final part conclusions are drawn based on the results of their verification in an educational practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarskaprace_Kubanova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho bakalarskeprace-kubanova.pdfPosudek vedoucího práce164,64 kBAdobe PDFView/Open
Kubanova oponent 2019.pdfPosudek oponenta práce219,26 kBAdobe PDFView/Open
Kubanova protokol784.pdfPrůběh obhajoby práce295,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.