Title: Rozvoj digitální gramotnosti u žáků ZŠ prostřednictvím digitálních záznamových technologií
Other Titles: Development of digital literacy for elementary school through digital recording technologies
Authors: Benešová, Eliška
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Korytář Jindřich, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37323
Keywords: digitální gramotnost;svět práce;kompetence;aktivity
Keywords in different language: digital literacy;world of work;competence;activities
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena především na digitální gramotnost na druhém stupni základních škol a oblast Člověk a svět práce, která je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Věnuje se základním pojmům a vysvětlením, s jakým problémem se vlastně potýkáme. Dále jsem v rámci práce vytvořila pracovní listy, které mohou sloužit jako učební pomůcka. Oživí nejen výuku, ale také podporují mezipředmětové vztahy a rozvíjí kreativitu.
Abstract in different language: Bachelor thesis is mainly focus on digital literacy on second grade elementary schools and part Human and the world of work, which is part of framework education program for elementary education (RVP ZV). It deals with basic concepts and explanations what problem we are actually dealing with. In addition, I have created worksheets in my work that can be used as a teaching tool. Revives not only teaching, but also promote interdisciplinary relations and develop creativity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliska Benesova, Rozvoj digitalni gramotnosti u zaku ZS prostrednictvim digitalnich zaznamovych technologii, 2019.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Benesova.pdfPosudek oponenta práce182,13 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho BP_Benesova.pdfPosudek vedoucího práce134,62 kBAdobe PDFView/Open
Benesova protokol783.pdfPrůběh obhajoby práce377,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.