Název: MicroCANopen Plus na platformě STM32
Další názvy: MicroCANopen Plus on the STM32 platform
Autoři: Novák, Marek
Vedoucí práce/školitel: Krist Petr, Ing. Ph.D.
Oponent: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37330
Klíčová slova: sběrnice;protokol stack;microcanopen plus
Klíčová slova v dalším jazyce: bus;protocol stack;microcanopen plus
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na implementaci protokolového zásobníku MicroCanOpen plus na platformu STM32. V teoretické části práce je nejprve popsána specifikace standardu CAN. To znamená způsob přístupu na sběrnici, typy rámců, detekce chyb a další. Dále potom teorie zaměřené na samotný protokol MicroCanOpen plus. Jsou zde popsány základní možnosti tohoto protokolu, jako jsou například procesní a servisní datové objekty, network management a další. V poslední části práce je potom podrobně popsána samotná realizace protokolového zásobníku. Jsou zde vysvětleny jednotlivé funkce a struktura programu.
Abstrakt v dalším jazyce: This master's thesis deals with the implementation of the protocol stack MicroCanOpen plus on the STM32 platform. At first, the theoretical part presents specifications of CAN standard, e.g. access methods, types of frames, error detection etc. A description and basic options of a protocol MicroCanOpen plus are areas of interest as well, e.g. Service and Process Data Objects or network management. The realization of protocol stack itself is discussed in the practical part of the thesis. The program's structure and implemented functions are described in detail.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Marek_Novak.pdfPlný text práce724,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078633_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce916,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078633_oponent.pdfPosudek oponenta práce764,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
078633_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce68,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/37330

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.