Title: MicroCANopen Plus na platformě STM32
Other Titles: MicroCANopen Plus on the STM32 platform
Authors: Novák, Marek
Advisor: Krist Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37330
Keywords: sběrnice;protokol stack;microcanopen plus
Keywords in different language: bus;protocol stack;microcanopen plus
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na implementaci protokolového zásobníku MicroCanOpen plus na platformu STM32. V teoretické části práce je nejprve popsána specifikace standardu CAN. To znamená způsob přístupu na sběrnici, typy rámců, detekce chyb a další. Dále potom teorie zaměřené na samotný protokol MicroCanOpen plus. Jsou zde popsány základní možnosti tohoto protokolu, jako jsou například procesní a servisní datové objekty, network management a další. V poslední části práce je potom podrobně popsána samotná realizace protokolového zásobníku. Jsou zde vysvětleny jednotlivé funkce a struktura programu.
Abstract in different language: This master's thesis deals with the implementation of the protocol stack MicroCanOpen plus on the STM32 platform. At first, the theoretical part presents specifications of CAN standard, e.g. access methods, types of frames, error detection etc. A description and basic options of a protocol MicroCanOpen plus are areas of interest as well, e.g. Service and Process Data Objects or network management. The realization of protocol stack itself is discussed in the practical part of the thesis. The program's structure and implemented functions are described in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marek_Novak.pdfPlný text práce724,41 kBAdobe PDFView/Open
078633_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce916,85 kBAdobe PDFView/Open
078633_oponent.pdfPosudek oponenta práce764,14 kBAdobe PDFView/Open
078633_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce68,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37330

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.