Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosturik Kamil, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorLufinka, Martin
dc.contributor.refereeWeissar Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:28Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:40:28Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-16
dc.identifier78637
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37333-
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá komplexním návrhem softwaru prototypu kamerového systému pro vozidla hromadné dopravy. Jedná se zejména o návrh záznamové aplikace pro ukládání příchozích dat z kamer s ohledem na jejich synchronizaci a ochranu použitého záznamového média, aplikace server-klient umožňující získání požadovaných záznamů či jejich částí prostřednictvím klienta, ale práce se zabývá také problematikou kamerových systémů obecně a formáty kódování videa, a to hlavně formátem H.264 a kontejnerem MP4. Dále je zde řešeno praktické sestavení kamerového systému a experimentální ověření požadovaných výsledků.cs
dc.format73 s. (104 617 znaků). 3 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdiskcs
dc.subjectethernetcs
dc.subjectipcs
dc.subjecth.264cs
dc.subjectkameracs
dc.subjectkamerový systémcs
dc.subjectklientcs
dc.subjectmp4cs
dc.subjectpoe switchcs
dc.subjectprogramcs
dc.subjectservercs
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjectsoketcs
dc.subjectzáznamová aplikacecs
dc.subjectzáznamová jednotkacs
dc.subjectzdroj.cs
dc.titleVývoj software pro kamerový systém vozidel hromadné dopravycs
dc.title.alternativeSoftware for the camera system of public transport vehiclesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe Diploma Thesis presents a complex design of software of the prototype of the camera system for public transport vehicles. This is especially design of the recording application for storing incoming data from the cameras with regard to their synchronization and protection of the used recording drive, then design of the server-client application which allows to obtain the required records or their parts through the client. But this thesis also deals with CCTV systems and IP cameras generally and with video coding formats, mainly with H.264 format and MP4 container. In the end it gives the practical configuration of the camera system and the experimental verification of the required results.en
dc.subject.translateddisken
dc.subject.translatedetherneten
dc.subject.translatedipen
dc.subject.translatedh.264en
dc.subject.translatedcameraen
dc.subject.translatedcamera systemen
dc.subject.translatedclienten
dc.subject.translatedmp4en
dc.subject.translatedpoe switchen
dc.subject.translatedprogramen
dc.subject.translatedserveren
dc.subject.translatedsoftwareen
dc.subject.translatedsocketen
dc.subject.translatedrecording applicationen
dc.subject.translatedrecording uniten
dc.subject.translatedpower supply.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Lufinka_Vyvoj software pro kamerovy system vozidel hromadne dopravy.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
078637_oponent.pdfPosudek oponenta práce873,95 kBAdobe PDFView/Open
078637_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce812,37 kBAdobe PDFView/Open
078637_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce67,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.