Title: Historický vývoj výstroje a výzbroje pro lední hokej se zaměřením na ČR
Other Titles: Historical development of equipment and armaments for ice hockey with a focus on the Czech Republic
Authors: Šmíd, Petr
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Zeman Radek, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37350
Keywords: lední hokej;vývoj výstroje a výzbroje;čr;historie
Keywords in different language: ice hockey;development of equipment and armaments;czech republic;history
Abstract: Téma práce je hokejová historie. Řešený problém bakalářské práce je historický vývoj výstroje a výzbroje pro lední hokej se zaměřením na Českou republiku. Cílem práce je vytvořit základní přehled vývoje hokejové výstroje a výzbroje, a tak vyplnit nedostatek informací v tématu. Práce srovnává odbornou literaturu s anketou vyplněnou hokejovými hráči a vytváří historický přehled hokejové výstroje a výzbroje. Obsahuje přehled všech částí hokejové výstroje a výzbroje a jejich historický vývoj. Problematika by zajisté mohla být rozšířena na světovou úroveň, základy pro jejich tvorbu by měla tato práce poskytnout.
Abstract in different language: The main theme of this work is the history of hockey. The problem that this bachelor thesis deal with is the historical development of equipment and armaments for ice hockey with a focus on the Czech Republic. The aim of this work is to create a general overview, and thus fill the lack of information in the treatise of this topic. The thesis compares scientific literature with a survey conducted among hockey players and creates a historical overview of hockey equipment and armaments. It contains an overview of all parts of hockey equipment and its historical development. Certainly, the issue could be extended to the world level. However, the foundations for their creation should also be provided within this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-P.-Smid-1.4.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Smid P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce120,92 kBAdobe PDFView/Open
Smid P. - OP.pdfPosudek oponenta práce119,35 kBAdobe PDFView/Open
Smid P..pdfPrůběh obhajoby práce60,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.