Title: Komunikační prostředky pro IoT
Other Titles: IoT Communication Tools
Authors: Záruba, Vít
Advisor: Krist Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Žahour Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37355
Keywords: internet věcí;iot;iot moduly;iot protokoly;iot technologie;topologie
Keywords in different language: internet of things;iot;iot modules;iot protocols;iot technologies;topology
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou technologií a protokolů internetu věcí. V první části je uvedení do internetu věcí, jejich základních prvků, požadovaných kritérií a topologií. V druhé části jsou popsány protokoly a technologie internetu věcí napříč ISO/OSI modelu s uvedením jejich základních vlastností. V závěrečné části je pro jednotlivé protokoly a technologie uveden přehled aktuálně dostupných komunikačních modulů od několika výrobců.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on familiarization with the problems of technologies and protocols of the Internet of Things. The first part is an introduction to the Internet of Things, their basic elements required criteria and topologies. The second part describes the Internet of Things protocols and technologies across the ISO/OSI model with their basic features. In the final part, an overview of currently available communication modules from several manufacturers is provided for each protocol and technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_nacisto_1.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
078644_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce954,52 kBAdobe PDFView/Open
078644_oponent.pdfPosudek oponenta práce906,53 kBAdobe PDFView/Open
078644_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce62,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.