Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBroulím Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFarkaš, Martin
dc.contributor.refereeWeissar Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-7-1
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:42Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:40:42Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-13
dc.identifier78653
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37360-
dc.description.abstractTato práce se věnuje umělým neuronovým sítím a rychlosti jejich trénování. Teoretická část bakalářské práce popisuje historii umělých neuronových sítí, výhody grafických procesorů pro neuronové sítě, vybrané optimalizační algoritmy a strukturu konvolučních neuronových sítí. Sestavení neuronové sítě je řešeno použitím programovacího jazyku Python~3.7 s užitím knihoven Tensorflow a Keras. Porovnání rychlostí trénování je provedeno na trénovacích množinách MNIST a CIFAR-10. Získané výsledky ukazují výrazné zrychlení trénování pomocí GPU, i na jednoduchých problémech.cs
dc.formatviii,34
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectumělé neuronové sítěcs
dc.subjectkonvoluční neuronové sítěcs
dc.subjecthluboké učenícs
dc.subjectgrafický procesorcs
dc.titleRealizace neuronové sítě s využitím grafických procesorůcs
dc.title.alternativeRealization of neural networks using Graphics Processing Unitsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with artificial neural networks and the speed of their training. The theoretical part of the thesis describes the history of artificial neural networks, the advantages of graphical processors for neural networks, selected optimization algorithms and the structure of convolutional neural networks. The neural network is constructed using the Python 3.7 programming language, using the Tensorflow and Keras libraries. Training speed comparisons are made on MNIST and CIFAR-10 datasets. The obtained results show a significant acceleration of neural network training using GPU, even on simple problems.en
dc.subject.translatedartificial neural networksen
dc.subject.translatedconvolutional neural networken
dc.subject.translateddeep learningen
dc.subject.translatedgraphic processing uniten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce5,56 MBAdobe PDFView/Open
078653_oponent.pdfPosudek oponenta práce823,18 kBAdobe PDFView/Open
078653_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce843,12 kBAdobe PDFView/Open
078653_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce81,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37360

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.