Title: Syntaktická výstavba vybraných textů z oblasti německého pracovního práva
Other Titles: The Syntactic Structure of Selected Texts from the Field of German Labour Law
Authors: Tylová, Lucie
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Balcarová Markéta, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37372
Keywords: arbeitsrecht;nebensatzart;syntax;rechtstext
Keywords in different language: german labour law;legal texts;syntax;subordinate clause
Abstract: Die Autorin beschäftigt sich mit der Problematik des syntaktischen Aufbaus in den ausgewählten authentischen Rechtstexten aus dem Bereich des deutschen Arbeitsrechts, gültig für 2018.
Abstract in different language: The author deals with the problem of the syntactical structure in the selected authentic legal texts from the field of German labour law, valid for 2018.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BACHELORARBEIT_29_04_2019_FINALNI VERZE_PORTAL ZCU.pdfPlný text práce832,1 kBAdobe PDFView/Open
Tylova -vedouci.pdfPosudek vedoucího práce737,88 kBAdobe PDFView/Open
Tylova - oponent.pdfPosudek oponenta práce684,23 kBAdobe PDFView/Open
Tylova -obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce330,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.