Title: Tradice adventních trhů v Bavorsku a současnost adventních trhů ve třech vybraných bavorských městech z česko-bavorského příhraničí (regiony Horní Falc, Dolní Bavorsko, Horní Franky)
Other Titles: The Tradition of Christmas Markets in Bavaria and the Current Christmas Markets in three Selected Bavarian Cities from the Czech- Bavarian Border (Regions Upper Palatinate, Lower Bavaria, Upper Franconia)
Authors: Kárová, Tereza
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Baumann Winfried, Doc. Dr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37373
Keywords: advent;vánoční trhy;historie adventních trhů;současná podoba adventních trhů;bavorsko;příhraničí;vánoce
Keywords in different language: advent market;history of advent markets;the present of the advent markets;border area;bavaria;tradition;christmas
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá adventními trhy ve vybraných regionech česko-bavorského příhraničí (konkrétně v regionech Dolní Bavorsko, Horní Franky a Horní Falc). Hlavním účelem této práce není pouze popis historické podoby s podobou v současné době, ale autorka se také zaměřuje na popis některých adventních tradic, které jsou v dnešní době úzce spjaty s adventními trhy. Autorka práce také zmiňuje nejvýznamnější historické milníky, díky kterým se tento zvyk týkající se adventních trhů rozšířil do dalších německy mluvících zemí. Na teoretickou část, která se zabývá především historickou podobou adventních trhů, navazuje praktická část, která má informačně-popisnou funkci. V této práci se zabýváme současnou podobou adventních trhů v česko-bavorském příhraničním regionu, konkrétně ve městech Bayreuth, Regensburg, Passau a Weiden. Praktická část bude doplněna fotografiemi, které autorka pořídila při praktické analýze v rámci těchto již zmíněných vánočních trhů.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deals with the topic Advent Markets in the Selected Bavarian Cities of the Czech-Bavarian Border Region. (in the Regions of Lower Bavaria, Upper Franconia and Upper Palatinate). The main purpose of this Thesis is not only the Description of Historical and Current Market Forms, but also the Introduction of some Advent Traditions that are closely linked to the Advent Markets. The Theoretical Part describes the Emergence of Advent Markets, which have appeared in Germany and Austria since the end of the 16th Century and are inherently one of the possibilities in which Advent can now be spend. The Author mentions the most important historical Milestones, thanks to which this habit has spread to other German-speaking Countries. The Theoretical Part is followed by the Practical Part, which has an Informative-Descriptive Function. And this Part deals with the Current Shape and Appearance of the Advent markets in the Czech-Bavarian Border Region, namely in the cities of Bayreuth, Regensburg, Passau and Weiden. In these Chapters, the Author compares the Historical Form with that seen during Marketplace Practical Analysis. An Essential Part of this work consists mainly of a concrete representation of the Historical and Contemporary Form of the Advent markets. The Practical Part will be supplemented with Photos taken by the Author during the visit of the Advent markets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vnitrek_bp.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
T Karova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce240,58 kBAdobe PDFView/Open
T Karova - oponent preklad.pdfPosudek oponenta práce208,48 kBAdobe PDFView/Open
Karova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce257,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.