Title: Praxe v českých a německých školách, překlad - analýza a posouzení textu
Other Titles: Practice in Czech and German schools, translation - analysis and text appraisal
Authors: Hončíková, Šárka
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Heitz Gisela, M.A.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37374
Keywords: praxe;absolvent;duální vzdělávání;zaměstnavatel;škola;student;pracovní proces;studijní obor
Keywords in different language: practice;graduate;dual education;employer;school;student;work process;branch of study
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá dostupností a smysluplností praxe v České republice a srovnává totéž s Německem. Dále je zde zmíněna situace v Německu, kde je zkušenost spíše s duálním vzděláváním. Hlavní část práce se věnuje získávání a srovnávání informací pomocí dotazníků. Důležitým smyslem práce je porovnání dostupnosti praxe a zájem studentů o její získání a srovnání dvou rozdílných přístupů. Součástí práce jsou také překlady, které čtenáři pomohou porozumět danému tématu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the availability and meaningfulness of practice in the Czech Republic and compares the same with Germany. Furthermore, the situation in Germany is mentioned, where the experience is more with dual education. The main part of the work is devoted to obtaining and comparing information using questionnaires. An important purpose of the work is to compare the availability of practice and the interest of students in obtaining it and comparing two different approaches. The work also includes translations to help readers understand the subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Honcikova_finalni_verze_k_tisku.pdfPlný text práce896,68 kBAdobe PDFView/Open
S Honcikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce236,56 kBAdobe PDFView/Open
Honcikova - oponent 2.pdfPosudek oponenta práce339,5 kBAdobe PDFView/Open
Honcikova -obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce337,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.