Title: Deutsche Nachnamen in verschwundenen Dörfern des südwestböhmischen Grenzgebiets.
Other Titles: German surnames in extinct villages in southwest of Czech border regions.
Authors: Němečková, Michala
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Baumann Winfried, Doc. Dr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37377
Keywords: příjmení;zaniklá obec;český les;příhraničí
Keywords in different language: surname;extinct village;border area
Abstract: V mé bakalářské práci se zabývám německými příjmeními v zaniklé obci Pleš. Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje vědu onomastiku a blíže se zabývá jejím dělením a částí o příjmeních. Jsou zde uvedeny možnosti původu příjmení a tabulka s nejčastějšími příjmeními v Německu dnes. Praktická část začíná charakteristikou regionu, nejprve charakteristikou Českého lesa, poté vsi Pleš. Je zde uveden seznam příjmení, ze kterého také vychází graf. U těchto příjmení byl analyzován jejich původ. Na konci této části se nachází několik dobových a novodobých fotografií pro porovnání.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I deal with the German surnames in the extinct village Pleš. This bachelor thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part describes the onomastic science and its division and there is also part about the surnames. There are mentioned the origins of the surnames and the table with the most common surnames in Germany today. The practical part begins with the characteristics of region, first with the characteristics of the Český les, then with the characteristic of village Pleš. There is a list of surname from this village and a graph. The origins of surnames were analysed. At the end of this part, there are several contemporary and present photos for comparison of place.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michala Nemeckova.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Nemeckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce204,37 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,58 kBAdobe PDFView/Open
Nemeckova -obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce341,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.