Title: Rozvoj dopravní infrastruktury v příhraničních oblastech mezi Českou republikou a Bavorskem
Other Titles: Expansion of transport links in the border regions between the Czech Republic and Bavaria
Authors: Phanová, Linda
Advisor: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Blahak Boris, Dr. Phil. M.A.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37378
Keywords: verkehrsinfrastruktur;verkehrswege;intensität des straßenverkehrs;grenzübergänge;projekte;probleme im verkehr
Keywords in different language: transport infrastructure;traffic routes;intensity of road traffic;border crossings;projects;problems in traffic
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o "Rozšíření dopravních spojení v příhraničních regionech mezi Českou republikou a Bavorskem". Hlavním cílem je zodpovězení otázky ve znění: Existuje poptávka po dopravním spojení mezi Českou republikou a Bavorskem? Teoretická část obsahuje popis různých druhů dopravy a hlavní informace o nich. V praktické části autorka popisuje důležité problémy v dopravě a formuluje doporučení pro rozvoj dopravní sítě a pro některé dopravní projekty. Jako metodu k analýze využila autorka rešerši z dostupných zdrojů a rozhovory s odborníky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the "Development of transport links in border regions between the Czech Republic and Bavaria". The main objective is the answer to the research question: Is there a demand for transport links between the Czech Republic and Bavaria? The theoretical part contains the description and main information about the modes of transport. In the practical part, the author describes major problems in transport, recommendations for the development of the transport network and some transport projects. As a method of a survey, the author turned to researching the available sources and the interview with the experts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI BA-konvertiert (1).pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Phanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce671,59 kBAdobe PDFView/Open
Phanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce346,81 kBAdobe PDFView/Open
Phanova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce346,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.