Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMatějková, Helena
dc.contributor.refereeKönigsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-3
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:52Z-
dc.date.available2018-5-29
dc.date.available2020-07-17T13:40:52Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-29
dc.identifier79270
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37379-
dc.description.abstractAutorka si za téma své práce vybrala Komentovaný česko-německý glosář k profesně zaměřenému sémantickému poli z oblasti průvodcovské činnosti. Po úvodu následuje teoretická část, ve které autorka s pomocí relevantní literatury předkládá nejdůležitější definice z překladatelské teorie a uvádí charakteristiky odborného překladu. V druhé polovině teoretické části autorka staví na svých osobních zkušenostech z průvodcovské činnosti a věnuje se rozdílům mezi překladem a tlumočením, kultuře v procesu překladu, pragmatice turistických prohlídek a vlivu vnějších okolností na projev průvodce. Zmiňuje také definici marketingu a na konkrétních příkladech z Plzně ukazuje inovace v cestovním ruchu a prohlídkách měst. Praktická část je uvedena turistickým ABC města Plzně, které poskytuje vhled do cestovního ruchu v Plzni a návštěvních cílů. Hlavní částí je odborný glosář rozdělený do čtyř oblastí: základní termíny z cestovního ruchu, turistické cíle, dále architektura, stavební památky a styly. Jako poslední jsou uvedeny příklady relevantních kolokací a frekventovanějších slovních spojení. V závěrečném komentáři autorka popisuje, jak při samotném překladu postupovala. Získané poznatky propojuje s teorií překladu. Představuje rovněž svá zásadní zjištění a navrhuje další postupy.cs
dc.format69+10 s. (116 365 znaků)
dc.language.isode
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectteorie překladucs
dc.subjectčesko-německý glosářcs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectprůvodci po městechcs
dc.subjectplzeňcs
dc.titleKomentovaný česko-německý glosář k profesně zaměřenému sémantickému poli z oblasti průvodcovské činnostics
dc.title.alternativeCzech-German Profession-Oriented Glossary Focused on Semantic Field of Guided Tours with Commentaryen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programFilologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe title of the bachelor thesis is Czech-German Profession-Oriented Glossary Focused on Semantic Field of Guided Tours with Commentary. After the introduction follows the theoretical part in which relevant definitions and methods from the translatology and the characteristics of the specialized translating are presented. The second part is oriented more on the practical aspects of translation in the field of tourism and guided tours in the city of Pilsen. It deals with the differences between translation and interpreting, culture in the process of translating, pragmatics of the guided tours and how a given situation influences the language of a guide. It also presents innovations in tourism and shows them on examples from Pilsen. The practical part begins with an "ABC" from the tourism in Pilsen. Then follows a specialized glossary divided in four parts: basic terms from tourism, historic sights in the city, architecture and architectural styles and examples of special collocations. In the final part the author explains the process and methods of translation. Gained knowledge is put together with the theoretical background. Fundamental findings are presented and suggestions for the continuation in the topic made.en
dc.subject.translatedtheory of translationen
dc.subject.translatedczech-german glossaryen
dc.subject.translatedtourismen
dc.subject.translatedcity guidesen
dc.subject.translatedpilsenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019 Helena Matejkova - Kommentiertes tschechisch-deutsches Glossar zu einem berufsbezogenen semantischen Feld - Stadtfu_hrer.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFView/Open
Matejkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce735,51 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova- oponent.pdfPosudek oponenta práce237,97 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova -obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce287,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.