Title: Oslavy svátků v moderní turecké společnosti
Other Titles: Celebrations of holidays in modern Turkish society
Authors: Dudková, Tereza
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Písařová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3738
Keywords: Turecko;svátky;oslavy;tradice a zvyky;sekularismus;islám
Keywords in different language: Turkey;holidays;celebrations;traditions and customs;secularism;islam
Abstract: Bakalářská práce se zabývá svátky slavenými v Turecku a průběhem jejich oslav v moderní turecké společnosti. Přináší obecný přehled a podrobný popis jednotlivých svátků a analyzuje přístup mladé turecké generace k jednotlivým svátkům na základě terénního výzkumu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the holidays celebrated in Turkey and its celebrations in modern Turkish society. It brings a general overview and detailed description of holidays and analyses the attitude of Turkish young population to the holidays wich is based on field research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_oslavy_svatku_v_moderni_turecke_spolecnosti_dudkova_tereza_2012_blizkovychodni_studia.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Dudkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,24 kBAdobe PDFView/Open
Dudkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,13 kBAdobe PDFView/Open
Dudkova.pdfPrůběh obhajoby práce139,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.