Název: Oslavy svátků v moderní turecké společnosti
Další názvy: Celebrations of holidays in modern Turkish society
Autoři: Dudková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Písařová, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3738
Klíčová slova: Turecko;svátky;oslavy;tradice a zvyky;sekularismus;islám
Klíčová slova v dalším jazyce: Turkey;holidays;celebrations;traditions and customs;secularism;islam
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá svátky slavenými v Turecku a průběhem jejich oslav v moderní turecké společnosti. Přináší obecný přehled a podrobný popis jednotlivých svátků a analyzuje přístup mladé turecké generace k jednotlivým svátkům na základě terénního výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the holidays celebrated in Turkey and its celebrations in modern Turkish society. It brings a general overview and detailed description of holidays and analyses the attitude of Turkish young population to the holidays wich is based on field research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_oslavy_svatku_v_moderni_turecke_spolecnosti_dudkova_tereza_2012_blizkovychodni_studia.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dudkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dudkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dudkova.pdfPrůběh obhajoby práce139,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3738

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.