Title: Ruské osobnosti v lázních západních Čech - historický přehled
Other Titles: Russian personality in the resorts of western Bohemia - a historical overview
Authors: Gorbacheva, Mariia
Advisor: Korostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
Referee: Urieová Libuše, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37380
Keywords: cestovní ruch;slavné osobnosti;česká republika;rozvoj.
Keywords in different language: tourism;famous personalities;czech republic;development.
Abstract: Téma mé bakalářské práce je slavné ruské osobnosti v střediscích západních Čech. Hlavní pozornost studie věnuje známým ruským osobnostem v západních Čechách.   Teoretická část studie zahrnuje místo a roli turistických zdrojů, hlavní metodologické principy a způsoby jejich realizace na moderním turistickém trhu. Druhá část obsahuje studii o nejznámějších místech v západních Čechách a charakteristikách, které daly ruské slavné osobnosti o těchto místech. Hlavním cílem této práce je studium faktorů ovlivňujících známé ruské osobnosti navštěvující střediska západních Čech, jakož i stanovení a analýzu charakteristik změn návštěvnosti těchto turistů.
Abstract in different language: The theme of my project is the famous Russian personalities at the resorts of Western Bohemia. The main attention in the study is given to famous Russian personalities in the resorts of Western Bohemia. The theoretical part of the study includes the place and role of tourism resources, the main methodological principles and how they are implemented in the modern tourist market. The second part contains a study on the most famous places in the resorts of Western Bohemia and the characteristics that were given by Russian famous personalities about these places. The main purpose of this work is to study the factors that influence well-known Russian figures visiting the resorts of Western Bohemia, as well as the establishment and analysis of the characteristics of changes in the attendance of these tourists.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gorbacheva_final_version.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
GORBACHEVA-oponent.pdfPosudek oponenta práce314,03 kBAdobe PDFView/Open
Gorbaceva - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,15 kBAdobe PDFView/Open
Gorbacheva prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce517,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.