Title: Komentovaný překlad webových stránek vybrané plzeňské firmy (instituce) s překladovým slovníkem
Other Titles: Annotated translation of web sites selected plzeň company (companies) with translated dictionary
Authors: Slivca, Mariia
Advisor: Urieová Libuše, Mgr.
Referee: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37381
Keywords: cestovní agentura;cestovní kancelář;cestovní ruch;hotel;last minute zájezd;objednávka;pokoj;smlouva;túra;cesta;nabídka.
Keywords in different language: travel agency;tour operator;tourism;hotel;last minute;order;room;contract;hike;road;offer.
Abstract: Záměrem bakalářské práce je překlad určitých částí webové stránky, plzeňské cestovní kanceláře "A-turist" z češtiny do ruštiny. Kromě hlavní praktické části překladu, práce také obsahuje analýzu výchozího textu, teoretickou část, komentář k překladu a česko-ruský slovník. Práce se skládá z čtyř kapitol. První kapitola představuje úvod do dané problematiky a poskytuje analýzu výchozího textu. Druhá kapitola se zabývá teorií překladu a představuje jeho základní metody. Třetí kapitola obsahuje praktickou částí - překlad vybraných částí webových stránek cestovní kanceláře a ve čtvrté kapitole je překladový komentář, který ukazuje transformace použité při překladu. Další částí bakalářské práce je příloha obsahující česko-ruský slovník a výchozí text.
Abstract in different language: The purpose of the Bachelor's work is translation of certain parts of "A-tourist" travel agency's website from Czech into Russian. In addition to the main practical part of the translation, the work also contains an analysis of the default text, a theoretical part, a comment on my translation method and a Czech-Russian dictionary. The work consists of four chapters. The first chapter contains an introduction to the subject as well as an analysis of the default text. The second chapter focuses on the theory of translation and presents its basic methods. The third chapter is devoted to the practical part - the translation of selected parts of travel agency's website and the fourth chapter contains a comment on my translation, which shows the transformations used while translating. Another part of the bachelor's work is an attachment containing the Czech-Russian dictionary and the default text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPgolubeva (pdf.io) (1).pdfPlný text práce289,4 kBAdobe PDFView/Open
SLIVCA-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,03 kBAdobe PDFView/Open
Slivca - oponent.pdfPosudek oponenta práce323,09 kBAdobe PDFView/Open
Slivca prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce589,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.