Title: Stopy německy píšících spisovatelů v českých lázeňských městech
Other Titles: Traces of German-writing Authors in the Czech Spa Towns
Authors: Machartová, Lucie
Advisor: Balcarová Markéta, Mgr. Ph.D.
Referee: Kučera Petr, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37382
Keywords: spisovatelé;západočeský lázeňský trojúhelník;karlovy vary;mariánské lázně;františkovy lázně
Keywords in different language: authors;west bohemian spa triangle;karlovy vary;mariánské lázně;františkovy lázně
Abstract: Práce zkoumá stopy německy píšících spisovatelů v českých lázeňských městech, konkrétně v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Františkových Lázních. Rovněž se zabývá otázkami, do jaké míry pobyt v lázních ovlivnil život těchto spisovatelů a zda ho nějakým způsobem reflektují ve svých knihách. Práce nabízí nahlédnutí nejen do života a děl významných lázeňských hostů, ale i do historie oblasti zvané Západočeský lázeňský trojúhelník.
Abstract in different language: The thesis explores traces of German-writing authors in the Czech spa towns such as Karlovy Vary, Mariánské Lázně and Františkovy Lázně. It describes their stay and its influence on the authors' lives and writings. It offers inside look not only at life and work of significant spa guests but also at history of an area called West Bohemian Spa Triangle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelorarbeit_Machartova.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFView/Open
Machartova- oponent .pdfPosudek oponenta práce284,63 kBAdobe PDFView/Open
Machartova - vedouci2.pdfPosudek vedoucího práce403,75 kBAdobe PDFView/Open
Machartova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce655,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.