Název: Obchod se zbraněmi v oblasti Adenského zálivu
Další názvy: The Arms Trade around Gulf of Aden Area
Autoři: Dvořák, Petr
Vedoucí práce/školitel: Záhořík, Jan
Oponent: Ramadan, Issam
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3739
Klíčová slova: obchod;zbraně;státy;mezinárodní politika;financování;zákony;ozbrojené konflikty;sociální napětí;transfer
Klíčová slova v dalším jazyce: trade;arms;states;international policy;funding;law;civil wars;social tension;transfer
Abstrakt: Tato práce má za cíl charakterizovat obchod se zbraněmi v oblasti Adenského zálivu ve spojení s řadou dalších faktorů, které jsou přímo nebo nepřímo s tímto tématem spojeny. Struktura této práce je přitom založena na co nejaktuálnějších zdrojích, jejichž základ tvoří zejména oficiální dokumenty a články v odborných periodik. Nicméně pro co největší aktuálnost tato práce vychází i z poměrně velkého množství internetových zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on description of arms trade around Gulf of Aden area which is part of more comprehensive issue. With the issue is related many others direct and indirect problems like social or economic factors. The structure of my thesis is based on most of actual sources which are primarily composed of official documents and academic articles. However, there is also many internet sources which are necessary for actual form of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_2012_Petr Dvorak_Obchod se zbranemi v oblasti Adenskeho zalivu.pdfPlný text práce634,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorak_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorak_oponent.pdfPosudek oponenta práce439,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce135,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.