Title: Obchod se zbraněmi v oblasti Adenského zálivu
Other Titles: The Arms Trade around Gulf of Aden Area
Authors: Dvořák, Petr
Advisor: Záhořík, Jan
Referee: Ramadan, Issam
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3739
Keywords: obchod;zbraně;státy;mezinárodní politika;financování;zákony;ozbrojené konflikty;sociální napětí;transfer
Keywords in different language: trade;arms;states;international policy;funding;law;civil wars;social tension;transfer
Abstract: Tato práce má za cíl charakterizovat obchod se zbraněmi v oblasti Adenského zálivu ve spojení s řadou dalších faktorů, které jsou přímo nebo nepřímo s tímto tématem spojeny. Struktura této práce je přitom založena na co nejaktuálnějších zdrojích, jejichž základ tvoří zejména oficiální dokumenty a články v odborných periodik. Nicméně pro co největší aktuálnost tato práce vychází i z poměrně velkého množství internetových zdrojů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on description of arms trade around Gulf of Aden area which is part of more comprehensive issue. With the issue is related many others direct and indirect problems like social or economic factors. The structure of my thesis is based on most of actual sources which are primarily composed of official documents and academic articles. However, there is also many internet sources which are necessary for actual form of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_2012_Petr Dvorak_Obchod se zbranemi v oblasti Adenskeho zalivu.pdfPlný text práce634,76 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce264,08 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak_oponent.pdfPosudek oponenta práce439,14 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce135,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.