Title: Design autonomních vozidel s ohledem na ikluzivity a městskou mobilitu
Other Titles: Design of autonomous vehicles in terms of inclusivity and urban mobility
Authors: Chotovinský, Ondřej
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37399
Keywords: autonomní vozidla;autonomní technologie;autonomní řízení;koncept;inkluzivní design;městská mobilita;demografie;ergonomie;legální aspekty;cad design;parametrické modelováni v cad;design pro městské prostředí
Keywords in different language: autonomous vehicles;autonomous technology;autonomous driving;concept;inclusive design;urban mobility;demography;ergonomy;legal aspects;cad design;parametric modelling in cad;design for urban environment
Abstract: Motivací této diplomové práce je navržení inkluzívního dopravního prostředku pro obyvatele metropolí a velkoměst, pro osoby jež dojíždějí denně za prací či osoby se zdravotním postižením. Práce se zaměřuje na koncept vozidla v kontextu městské mobility a zkoumá potenciál zvyšování mobility prostřednictvím technologie autonomních vozidel. Práce nahlíží na městskou dopravu v širších souvislostech a bere v úvahu problémy, kterým čelí stárnoucí světová populace. Časová osa je zohledněna od roku 2020 do roku 2030, což odráží potřebu okamžitého designového řešení s koncepčním výstupem.
Abstract in different language: The motivation behind this dissertation thesis is to help to provide a more inclusive environment for urban citizens, daily commuters, disabled persons, and communities by bringing innovative technologies to anyone focusing on autonomous driving solutions. The work will look at the vehicle design in the context of urban mobility and investigate the potential of making mobility more inclusive through the design of driverless vehicles. It will explore this against the wider backdrop of urban transportation and take account of current challenges we face in an increasingly ageing society. The timeline will stretch from 2020 to 2030, balancing the need for immediate design solutions with the concept-based outcome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chotovinsky_Doctoral_Thesis_180403.pdfPlný text práce11,11 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Chotovinsky.pdfPosudek vedoucího práce935,2 kBAdobe PDFView/Open
posudky Chotovinsky.pdfPosudek oponenta práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Chotovinsky.pdfPrůběh obhajoby práce68,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.