Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChotovinský, Ondřej
dc.date.accepted2019-3-29
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:11Z-
dc.date.available2011-9-1
dc.date.available2020-07-17T13:41:11Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-11-15
dc.identifier76939
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37399
dc.description.abstractMotivací této diplomové práce je navržení inkluzívního dopravního prostředku pro obyvatele metropolí a velkoměst, pro osoby jež dojíždějí denně za prací či osoby se zdravotním postižením. Práce se zaměřuje na koncept vozidla v kontextu městské mobility a zkoumá potenciál zvyšování mobility prostřednictvím technologie autonomních vozidel. Práce nahlíží na městskou dopravu v širších souvislostech a bere v úvahu problémy, kterým čelí stárnoucí světová populace. Časová osa je zohledněna od roku 2020 do roku 2030, což odráží potřebu okamžitého designového řešení s koncepčním výstupem.cs
dc.format155 s. (47449 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautonomní vozidlacs
dc.subjectautonomní technologiecs
dc.subjectautonomní řízenícs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjectinkluzivní designcs
dc.subjectměstská mobilitacs
dc.subjectdemografiecs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectlegální aspektycs
dc.subjectcad designcs
dc.subjectparametrické modelováni v cadcs
dc.subjectdesign pro městské prostředícs
dc.titleDesign autonomních vozidel s ohledem na ikluzivity a městskou mobilitucs
dc.title.alternativeDesign of autonomous vehicles in terms of inclusivity and urban mobilityen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe motivation behind this dissertation thesis is to help to provide a more inclusive environment for urban citizens, daily commuters, disabled persons, and communities by bringing innovative technologies to anyone focusing on autonomous driving solutions. The work will look at the vehicle design in the context of urban mobility and investigate the potential of making mobility more inclusive through the design of driverless vehicles. It will explore this against the wider backdrop of urban transportation and take account of current challenges we face in an increasingly ageing society. The timeline will stretch from 2020 to 2030, balancing the need for immediate design solutions with the concept-based outcome.en
dc.subject.translatedautonomous vehiclesen
dc.subject.translatedautonomous technologyen
dc.subject.translatedautonomous drivingen
dc.subject.translatedconcepten
dc.subject.translatedinclusive designen
dc.subject.translatedurban mobilityen
dc.subject.translateddemographyen
dc.subject.translatedergonomyen
dc.subject.translatedlegal aspectsen
dc.subject.translatedcad designen
dc.subject.translatedparametric modelling in caden
dc.subject.translateddesign for urban environmenten
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chotovinsky_Doctoral_Thesis_180403.pdfPlný text práce11,11 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Chotovinsky.pdfPosudek vedoucího práce935,2 kBAdobe PDFView/Open
posudky Chotovinsky.pdfPosudek oponenta práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Chotovinsky.pdfPrůběh obhajoby práce68,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.