Title: Webový nástroj pro tvorbu, editaci, vizualizaci a analýzu Markovských modelů
Other Titles: Web tool for creating, editing, visualising and analysing Markov models
Authors: Kaňák, Luděk
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Racek Stanislav, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37417
Keywords: markovské modely;markovské řetězce;markovské řetězce s diskrétním časem;markovské řetězce se spojitým časem;simulace markovských řetězců;typescript;cytoscape;webový nástroj
Keywords in different language: markov models;markov chains;markov chains with discrete time;continuous time markov chains;markov chain simulations;typescript;cytoscape;web tool
Abstract: Diplomová práce se zabývá tvorbou webového nástroje pro práci s Markovskými řetězci s diskrétním a spojitým časem. Nástroj je napsaný v jazyce Typescript a pro vizualizaci a interakci s modelem využívá grafovou knihovnu Cytoscape. Nástroj umožňuje jednoduché vytváření řetězců jak pomocí postupného přidávání stavů a přechodů, tak s použitím popisovacího jazyka. Nad vytvořenými řetězci je pak možné provádět simulaci, která je vizualizována pomocí animace a je tak možné pozorovat její průběh. Dále nástroj umožňuje výpočet stacionárního rozdělení Markovských řetězců bez absorpčních stavů.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to create a web tool for work with Markov chains with discrete and continuous time. The tool is written in Typescript and uses the Cytoscape graph library for model visualization and interaction. The tool allows an easy creation of chains, both by adding states and transitions sequentially, and by using a descriptive language. It is possible to perform a simulation over the created chains, which is visualized by animation and its progress can be observed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kanakl_dp_2019.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
A17N0071Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce622,12 kBAdobe PDFView/Open
A17N0071Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce421,26 kBAdobe PDFView/Open
A17N0071Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce190,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.