Název: Role národních identit v Íránsko-irácké válce
Další názvy: The Role of National Identities in the Iran-Iraq War
Autoři: Hofman, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kydlíček, Jakub
Oponent: Tomková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3743
Klíčová slova: identita;národ;národní identita;diskurs;analýza;válka;diskursivní analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: indetity;nation;national identity;discourse;analysis;war;discourse analysis
Abstrakt: Účelem této práce bylo vymezit, popsat a zanalyzovat prvky, které utvářely národní identity v zemích podílejících se na Íránsko-irácké válce. K tomuto bylo využíváno nástroju konstruktivistické diskursivní analýzy, jež proběhla na projevech Saddáma Husajna a Ayatolláha Ruholláha Chomejního. Na základě popisu války samotné bylo následně možné vytyčit body, ve kterých národní identity ovlivnily průběh výše zmíněné války.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis was to define, describe and analyze processes, which formed national identities in the states participating in the Iran-Iraq war. For those purposes were utilized the instruments of constructivist discourse analysis, which was performed on the speechces of Saddam Hussain and Ayatollah Ruhollah Khomeini. Based on the description of the war itself, we were then able to define points where national identity influenced the forementioned war.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jiri Hofman Bakalarska Prace.pdfPlný text práce220,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce225,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofman_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hofman.pdfPrůběh obhajoby práce136,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.