Title: Role národních identit v Íránsko-irácké válce
Other Titles: The Role of National Identities in the Iran-Iraq War
Authors: Hofman, Jiří
Advisor: Kydlíček, Jakub
Referee: Tomková, Alena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3743
Keywords: identita;národ;národní identita;diskurs;analýza;válka;diskursivní analýza
Keywords in different language: indetity;nation;national identity;discourse;analysis;war;discourse analysis
Abstract: Účelem této práce bylo vymezit, popsat a zanalyzovat prvky, které utvářely národní identity v zemích podílejících se na Íránsko-irácké válce. K tomuto bylo využíváno nástroju konstruktivistické diskursivní analýzy, jež proběhla na projevech Saddáma Husajna a Ayatolláha Ruholláha Chomejního. Na základě popisu války samotné bylo následně možné vytyčit body, ve kterých národní identity ovlivnily průběh výše zmíněné války.
Abstract in different language: The goal of this thesis was to define, describe and analyze processes, which formed national identities in the states participating in the Iran-Iraq war. For those purposes were utilized the instruments of constructivist discourse analysis, which was performed on the speechces of Saddam Hussain and Ayatollah Ruhollah Khomeini. Based on the description of the war itself, we were then able to define points where national identity influenced the forementioned war.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Hofman Bakalarska Prace.pdfPlný text práce220,87 kBAdobe PDFView/Open
Hofman_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce225,35 kBAdobe PDFView/Open
Hofman_oponent.pdfPosudek oponenta práce351,9 kBAdobe PDFView/Open
Hofman.pdfPrůběh obhajoby práce136,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.