Title: Využití aditivních technologií v praktických aplikacích
Other Titles: Use of Additive Manufacturing Technologies in practical applications
Authors: Nezbeda, Lukáš
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Nozar Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37432
Keywords: 3d tisk;fdm;pet-g;pla;stl
Keywords in different language: 3d printing;fdm;pet-g;pla;stl
Abstract: Cílem bakalářské práce je popsat využití aditivních technologií v praxi.V praktické části se popíši modely vytištěné pomocí technologie FDM, které byly využité v praxi a zhodnotí se jejich přínosy. Pro zjištění jak velkou zátěž mohou nést, bude provedena zkouška tahem.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor thesis is to describe the use of Additive Manufacturing Technologies in practical applications. In the practical part there will be models printed with the FDM technology and employed in practice described and their benefits will be analysed. A tensile test will be applied so as to determine exactly how heavy loads they are able to bear.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LN-BP.pdfPlný text práce4,4 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Nezbeda.PDFPosudek oponenta práce658,6 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Nezbeda.PDFPosudek vedoucího práce260,36 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Nezbeda.PDFPrůběh obhajoby práce210,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.